Langesund Sjømat- & Fiskefestival

11. - 14. Aug 2011

Langesund Sjømat- og Fiskefestival (LSFF) er en videreutvikling og fornying av tidligere Langesund Fiskefestival som startet opp i 1989.

Endringene baserer seg på en prosjektrapport som ble utviklet i løpet av 2009/2010.

 

Fra å være en festival som hovedsakelig rettet seg mot sportsfiskere, fritidsfiskere og fiskeinteresserte barn og voksne, har den ”nye” festivalen et større omfang i størrelse og interessegrupper.

 

Festivalen er nå organisert som en egen forening, men samarbeider fortsatt med de tidligere arrangører.

 

 

Vi har derfor opprettet en ny websider og mailadresse for festivalen.

Men de gamle web- & mailadressen opprettholdes og vil snart videresende deg til de nye adressene.

 

Vår nye webadresse er nå:   www.lsff.no

All oppdatering vil fra nå foregå der.

 

Vi håper det nye konseptet vil falle i smak for nye og gamle deltagere og publikum.